in     by Administrator 23-04-2015
0

Cafodd y Grŵp Cynghori ar Sgiliau Adeiladu Traddodiadol a Chynaliadwy yng Nghymru ei sefydlu yn Awst 2009. Mae gan y grŵp amrediad eang o gynrychiolwyr yn y sector ac fe’i ffurfiwyd i integreiddio sgiliau adeiladu traddodiadol gyda’r agenda i hyrwyddo datblygiadau yng Nghymru sy’n gynaliadwy, yn isel o ran carbon ac yn effeithlon o ran ynni. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau sgiliau i atgyweirio, cynnal a chadw ac ôl-osod adeiladau a godwyd cyn 1919, sef hyd at draean y stoc adeiladau yng Nghymru, a bod y sgiliau hynny ar gael yn awr ac i’r dyfodol.

Original TSBSAG Terms of Reference and Roles and Responsibilities

Aelodau’r Grŵp

Gweithredu ar Gyllid

Captcha

0 Comments

Captcha