in     by Administrator 26-08-2015
0

TSBSAG - Cyfarfod – Tŷ Mawr, Aberhonddu, 17 Tachwedd 2014

Ym mis Tachwedd 2014, gwnaeth y Grŵp Cynghori ar Sgiliau Adeiladu Traddodiadol a Chynaliadwy yng Nghymru adolygu ei strwythur gweithredu ffurfiol. Yn dilyn trafodaethau, cynigiwyd bod y grŵp yn dod yn Gwmni Buddiannau Cymunedol ac eiliwyd y cynnig hwnnw. Adolygwyd statws y grŵp a phenderfynwyd y byddai’r aelodau’n parhau â’u polisi aelodaeth agored. Roedd yr eitemau eraill a drafodwyd yn ystod y cyfarfod yn cynnwys enw a logo newydd ar gyfer y grŵp; gweithrediadau’r grŵp a thrafodaethau ar gamau i’w gweithredu i’r dyfodol.

Cofnodion

Cafodd cyfres o eitemau Newyddlen eu cyflwyno ar ôl y cyfarfod i roi diweddariad ynghylch y sector ac maen nhw ar gael i’w gweld.

Eitemau Newyddlen / Cyflwyniadau:-

Cyfleoedd yn y sector – Cyflwynwyd gan Nell Hellier – am ragor o wybodaeth gweler tudalen hyfforddi

Prosiect Safleoedd Adeiladau Cynaliadwy Cymru – diweddariad – Cyflwynwyd gan Ian Lumsdaine

BEST – Cysylltiadau gyda’r Agenda Adeiladu Traddodiadol – Cyflwynwyd gan Lara Hopkinson a Julie Gwilliam – am ragor o wybodaeth, gweler Built Environment Sustainability Training (BEST)

Cyflwyniad Cyffredinol yr NHTG am ragor o wybodaeth gweler gwefan yr NHTG

Hyfforddeiaeth Sgiliau Treftadaeth Dyfrffyrdd gyda’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd – am ragor o fanylion gweler gwefan yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd

Rheoliadau Adeiladau yng Nghymru – perthnasedd i Hen Adeiladau – Cyflwynwyd gan Chris Jones (CAPITA)

Captcha

0 Comments

Captcha