Rhestrau

Alun Teagle Building Conservation
Mae Alun Teagle – Building Conservation yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr gan wneud defnydd o ddeunyddia...
Property Refurb Ltd
Mae Property Refurb Ltd yn gwmni adeiladu traddodiadol sydd ag ymagwedd gystadleuol, fedrus a manwl at eu gwai...
W & T Building Group
Mae W & T Building Group yn gontractwr adeiladu traddodiadol sydd wedi gweithio ar nifer o adeiladau gan g...
Thorteck Ltd
Mae Thorteck Ltd  yn gweithio i gadw ac adfer adeiladau hŷn; rydym yn defnyddio dulliau a deunyddiau tra...
Welsh Heritage Construction Ltd
Mae Welsh Heritage Construction wedi ymgymryd â gwaith ar nifer o brosiectau adeiladu sy'n cynnwys cerfd...
The Lime Company of West Wales Ltd
Mae The Lime Company of West Wales Ltd (TLC) wedi arbed dros 100 o adeiladau lleol gan ddefnyddio deunyddiau a...
Welsh Lime
Mae Welsh Lime yn darparu gwasanaethau plastro a rendro calch arbenigol ar gyfer adeiladau traddodiadol ar hyd...
Heritage 2000
Mae Heritage 2000 yn Gwmni Adfer Adeiladau Cerrig a sefydlwyd gan David Somerfield yn 1987. Mae'r cwmni'n anel...
Tree and Sons Ltd
Mae Tree and Sons Ltd yn fusnes teuluol arobryn sydd wedi bod yn masnachu am 37 o flynyddoedd. Mae gennym ni d...
The Traditional Building Company
Cwmni adeiladu treftadaeth a leolir ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr gyda phrofiad helaeth o weithio ar anheddau...
Taliesin Conservation Ltd
Rydym yn gwmni sy'n cyflawni gwaith cadwraeth integredig ar adeiladau yn Ne Cymru ac yn cyflogi crefftwyr a ma...
Grosvenor Construction Ltd
Mae Grosvenor Construction yn gwmni sy'n arbenigo mewn gwaith adfer a chadw ac yn gweithio yn y sector treftad...
Website design by w3designs