Rhestrau

Welsh Lime
Mae Welsh Lime yn darparu gwasanaethau plastro a rendro calch arbenigol ar gyfer adeiladau traddodiadol ar hyd...
Welsh Heritage Construction Ltd
Mae Welsh Heritage Construction wedi ymgymryd â gwaith ar nifer o brosiectau adeiladu sy'n cynnwys cerfd...
W & T Building Group
Mae W & T Building Group yn gontractwr adeiladu traddodiadol sydd wedi gweithio ar nifer o adeiladau gan g...
Tree and Sons Ltd
Mae Tree and Sons Ltd yn fusnes teuluol arobryn sydd wedi bod yn masnachu am 37 o flynyddoedd. Mae gennym ni d...
Towy Projects Ltd
Mae Towy Projects Ltd wedi ennill gwobrau fel contractwr adeiladu ac fe'i lleolir yn Nyffryn Tywi lle mae'n gw...
Timeless Trowel - Traditional Lime Plastering
Mae Timeless Trowel yn arbenigo mewn adfer, adnewyddu a chynnal gwaith cadwraeth ar adeiladau a chartrefi &aci...
Thorteck Ltd
Mae Thorteck Ltd  yn gweithio i gadw ac adfer adeiladau hŷn; rydym yn defnyddio dulliau a deunyddiau tra...
The Traditional Building Company
Cwmni adeiladu treftadaeth a leolir ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr gyda phrofiad helaeth o weithio ar anheddau...
The Lime Company of West Wales Ltd
Mae The Lime Company of West Wales Ltd (TLC) wedi arbed dros 100 o adeiladau lleol gan ddefnyddio deunyddiau a...
Taliesin Conservation Ltd
Rydym yn gwmni sy'n cyflawni gwaith cadwraeth integredig ar adeiladau yn Ne Cymru ac yn cyflogi crefftwyr a ma...
Royston Davies (Conservation Builders)
Mae Royston Davies Conservation Builders yn fusnes teulu sefydledig, sy'n cynnig atgyweiriadau sensitif ac alt...
Property Refurb Ltd
Mae Property Refurb Ltd yn gwmni adeiladu traddodiadol sydd ag ymagwedd gystadleuol, fedrus a manwl at eu gwai...
Website design by w3designs