Rhestrau

B & W Builders & Decorators Ltd
Mae B&W Builders & Decorator Ltd yn arbenigo mewn sgiliau adeiladu traddodiadol a gwaith treftadaeth. ...
CBS - Conservation Building Services Ltd
O ddechrau'r mileniwm, mae CBS wedi cyflawni gwaith o safon ardderchog, sicrhau gwerth am arian a darparu lefe...
David A Siggery Ltd
Mae David A Siggery Ltd yn fusnes teulu sefydledig sy'n arbenigo mewn atgyweirio ac adfer adeiladau a strwythu...
David Newman Building
Mae David Newman Building wedi'i leoli yng Ngheredigion ac mae'n gwasanaethu rhannau cyfagos o Sir Gâr a...
Grand(ish) Designs
Mae Grandish Designs yn brofiadol ymhob agwedd ar blastro, rendro a llorio â chalch. Rydym yn ymgymryd &...
Greenough & Sons Roofing Contractors Ltd
Mae Greenough and Sons Roofing Contractors Ltd yn arbenigo mewn adfer toeau traddodiadol ac mae gan y cwmni we...
Heritage 2000
Mae Heritage 2000 yn Gwmni Adfer Adeiladau Cerrig a sefydlwyd gan David Somerfield yn 1987. Mae'r cwmni'n anel...
Heritage Building Maintenance (HBM)
Mae Heritage Building Maintenance yn gweithio ym maes adfer ac adeiladu ac yn troi eu llaw at bopeth o seiliau...
Jones and Fraser
Mae Jones and Fraser yn arbenigo yn y gwaith o adfer ac adnewyddu eiddo cyfnod a rhestredig, gan ddefnyddio te...
Menter Y Felin Uchaf Cyf
Er 1992, mae Menter Y Felin Uchaf Cyf wedi dylunio a chreu adeiladau a ysbrydolwyd gan draddodiad. Rydym yn ar...
Property Refurb Ltd
Mae Property Refurb Ltd yn gwmni adeiladu traddodiadol sydd ag ymagwedd gystadleuol, fedrus a manwl at eu gwai...
Royston Davies (Conservation Builders)
Mae Royston Davies Conservation Builders yn fusnes teulu sefydledig, sy'n cynnig atgyweiriadau sensitif ac alt...
Website design by w3designs