Rhestrau

David Fay
Mae gan David Fay 40 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu ac er deng mlynedd neu fwy, mae wedi arbenigo m...
David Newman Building
Mae David Newman Building wedi'i leoli yng Ngheredigion ac mae'n gwasanaethu rhannau cyfagos o Sir Gâr a...
Down to Earth Project
Mae Down to Earth yn sefydliad addysg nid-er-elw sy'n arbenigo mewn gwaith adeiladu traddodiadol a chynaliadwy...
Heritage 2000
Mae Heritage 2000 yn Gwmni Adfer Adeiladau Cerrig a sefydlwyd gan David Somerfield yn 1987. Mae'r cwmni'n anel...
Heritage Building Maintenance (HBM)
Mae Heritage Building Maintenance yn gweithio ym maes adfer ac adeiladu ac yn troi eu llaw at bopeth o seiliau...
Menter Y Felin Uchaf Cyf
Er 1992, mae Menter Y Felin Uchaf Cyf wedi dylunio a chreu adeiladau a ysbrydolwyd gan draddodiad. Rydym yn ar...
Recclesia Ltd
Mae Recclesia Ltd yn defnyddio'i sgiliau amlddisgyblaethol ac arbenigol i gadw ac atgyweirio adeiladau hanesyd...
Selwyn Jones Stonemasons Ltd
Mae Selwyn Jones wedi gweithio fel masiwn am fwy nag 20 mlynedd ac wedi cydweithio â Cadw a'r Ymddiriedo...
Taliesin Conservation Ltd
Rydym yn gwmni sy'n cyflawni gwaith cadwraeth integredig ar adeiladau yn Ne Cymru ac yn cyflogi crefftwyr a ma...
The Lime Company of West Wales Ltd
Mae The Lime Company of West Wales Ltd (TLC) wedi arbed dros 100 o adeiladau lleol gan ddefnyddio deunyddiau a...
The Natural Building Centre Ltd
Mae Ned Scharer yn brofiadol iawn ym maes cadwraeth ac yn meddu ar gymwysterau uchel. Bu'n gweithio ar brosiec...
The Traditional Building Skills Company
Rydym yn darparu rhaglenni arbenigol ar gyfer uwchsgilio a phrentisiaethau mewn swyddi gwaith maen a gwaith co...
Website design by w3designs