Rhestrau

Grosvenor Construction Ltd
Mae Grosvenor Construction yn gwmni sy'n arbenigo mewn gwaith adfer a chadw ac yn gweithio yn y sector treftad...
Heritage 2000
Mae Heritage 2000 yn Gwmni Adfer Adeiladau Cerrig a sefydlwyd gan David Somerfield yn 1987. Mae'r cwmni'n anel...
Heritage Building Maintenance (HBM)
Mae Heritage Building Maintenance yn gweithio ym maes adfer ac adeiladu ac yn troi eu llaw at bopeth o seiliau...
Ian Berry Lime Plastering
Mae Ian Berry yn blastrwr calch arbenigol gyda chryn brofiad o weithio ar hen adeiladau, adeiladau rhestredig,...
Jones and Fraser
Mae Jones and Fraser yn arbenigo yn y gwaith o adfer ac adnewyddu eiddo cyfnod a rhestredig, gan ddefnyddio te...
Just Lime Ltd Conservation Specialists
Mae Just Lime yn arbenigo mewn defnyddio deunyddiau calch ar gyfer adeiladau treftadaeth a chadwraeth ar hyd a...
Kardos Joinery
Gwaith saer ac asiedydd ym maes adfer pensaernïol, a gwaith coed gan gynnwys adnewyddu ffenestri crog dwb...
McNamara and Co
McNamara and Co. Cwmni sefydledig sy'n atgyweirio hen adeiladau a henebion yng Nghymru a'r Gororau. Rydym yn d...
Menter Y Felin Uchaf Cyf
Er 1992, mae Menter Y Felin Uchaf Cyf wedi dylunio a chreu adeiladau a ysbrydolwyd gan draddodiad. Rydym yn ar...
Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services
Mae Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services yn arbenigwyr ar osod toeau gwellt gan wneud defnydd o ddeunyd...
Property Refurb Ltd
Mae Property Refurb Ltd yn gwmni adeiladu traddodiadol sydd ag ymagwedd gystadleuol, fedrus a manwl at eu gwai...
Recclesia Ltd
Mae Recclesia Ltd yn defnyddio'i sgiliau amlddisgyblaethol ac arbenigol i gadw ac atgyweirio adeiladau hanesyd...
Website design by w3designs