Rhestrau

Thorteck Ltd
Mae Thorteck Ltd  yn gweithio i gadw ac adfer adeiladau hŷn; rydym yn defnyddio dulliau a deunyddiau tra...
Steve Medland Builders
Mae Steve Medland Builders yn defnyddio dulliau a deunyddiau adeiladu traddodiadol ar gyfer cynnal ac atgyweir...
Selwyn Jones Stonemasons Ltd
Mae Selwyn Jones wedi gweithio fel masiwn am fwy nag 20 mlynedd ac wedi cydweithio â Cadw a'r Ymddiriedo...
Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services
Mae Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services yn arbenigwyr ar osod toeau gwellt gan wneud defnydd o ddeunyd...
Welsh Heritage Construction Ltd
Mae Welsh Heritage Construction wedi ymgymryd â gwaith ar nifer o brosiectau adeiladu sy'n cynnwys cerfd...
The Lime Company of West Wales Ltd
Mae The Lime Company of West Wales Ltd (TLC) wedi arbed dros 100 o adeiladau lleol gan ddefnyddio deunyddiau a...
Jones and Fraser
Mae Jones and Fraser yn arbenigo yn y gwaith o adfer ac adnewyddu eiddo cyfnod a rhestredig, gan ddefnyddio te...
Welsh Lime
Mae Welsh Lime yn darparu gwasanaethau plastro a rendro calch arbenigol ar gyfer adeiladau traddodiadol ar hyd...
Grand(ish) Designs
Mae Grandish Designs yn brofiadol ymhob agwedd ar blastro, rendro a llorio â chalch. Rydym yn ymgymryd &...
Heritage 2000
Mae Heritage 2000 yn Gwmni Adfer Adeiladau Cerrig a sefydlwyd gan David Somerfield yn 1987. Mae'r cwmni'n anel...
Tree and Sons Ltd
Mae Tree and Sons Ltd yn fusnes teuluol arobryn sydd wedi bod yn masnachu am 37 o flynyddoedd. Mae gennym ni d...
The Traditional Building Skills Company
Rydym yn darparu rhaglenni arbenigol ar gyfer uwchsgilio a phrentisiaethau mewn swyddi gwaith maen a gwaith co...
Website design by w3designs