Rhestrau

The Natural Building Centre Ltd
Mae Ned Scharer yn brofiadol iawn ym maes cadwraeth ac yn meddu ar gymwysterau uchel. Bu'n gweithio ar brosiec...
The Lime Company of West Wales Ltd
Mae The Lime Company of West Wales Ltd (TLC) wedi arbed dros 100 o adeiladau lleol gan ddefnyddio deunyddiau a...
Taliesin Conservation Ltd
Rydym yn gwmni sy'n cyflawni gwaith cadwraeth integredig ar adeiladau yn Ne Cymru ac yn cyflogi crefftwyr a ma...
Steve Medland Builders
Mae Steve Medland Builders yn defnyddio dulliau a deunyddiau adeiladu traddodiadol ar gyfer cynnal ac atgyweir...
Selwyn Jones Stonemasons Ltd
Mae Selwyn Jones wedi gweithio fel masiwn am fwy nag 20 mlynedd ac wedi cydweithio â Cadw a'r Ymddiriedo...
Scharer Conservation
Mae'r Natural Building Centre wedi gweithio ar hen adeiladau yng Ngogledd Cymru gyda'n chwaer gwmni, Scharer C...
Royston Davies (Conservation Builders)
Mae Royston Davies Conservation Builders yn fusnes teulu sefydledig, sy'n cynnig atgyweiriadau sensitif ac alt...
Recclesia Ltd
Mae Recclesia Ltd yn defnyddio'i sgiliau amlddisgyblaethol ac arbenigol i gadw ac atgyweirio adeiladau hanesyd...
Property Refurb Ltd
Mae Property Refurb Ltd yn gwmni adeiladu traddodiadol sydd ag ymagwedd gystadleuol, fedrus a manwl at eu gwai...
Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services
Mae Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services yn arbenigwyr ar osod toeau gwellt gan wneud defnydd o ddeunyd...
Menter Y Felin Uchaf Cyf
Er 1992, mae Menter Y Felin Uchaf Cyf wedi dylunio a chreu adeiladau a ysbrydolwyd gan draddodiad. Rydym yn ar...
McNamara and Co
McNamara and Co. Cwmni sefydledig sy'n atgyweirio hen adeiladau a henebion yng Nghymru a'r Gororau. Rydym yn d...
Website design by w3designs