Rhestrau

Royston Davies (Conservation Builders)
Mae Royston Davies Conservation Builders yn fusnes teulu sefydledig, sy'n cynnig atgyweiriadau sensitif ac alt...
Scharer Conservation
Mae'r Natural Building Centre wedi gweithio ar hen adeiladau yng Ngogledd Cymru gyda'n chwaer gwmni, Scharer C...
Selwyn Jones Stonemasons Ltd
Mae Selwyn Jones wedi gweithio fel masiwn am fwy nag 20 mlynedd ac wedi cydweithio â Cadw a'r Ymddiriedo...
Steve Medland Builders
Mae Steve Medland Builders yn defnyddio dulliau a deunyddiau adeiladu traddodiadol ar gyfer cynnal ac atgyweir...
Taliesin Conservation Ltd
Rydym yn gwmni sy'n cyflawni gwaith cadwraeth integredig ar adeiladau yn Ne Cymru ac yn cyflogi crefftwyr a ma...
The Lime Company of West Wales Ltd
Mae The Lime Company of West Wales Ltd (TLC) wedi arbed dros 100 o adeiladau lleol gan ddefnyddio deunyddiau a...
The Natural Building Centre Ltd
Mae Ned Scharer yn brofiadol iawn ym maes cadwraeth ac yn meddu ar gymwysterau uchel. Bu'n gweithio ar brosiec...
The Traditional Building Company
Cwmni adeiladu treftadaeth a leolir ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr gyda phrofiad helaeth o weithio ar anheddau...
The Traditional Building Skills Company
Rydym yn darparu rhaglenni arbenigol ar gyfer uwchsgilio a phrentisiaethau mewn swyddi gwaith maen a gwaith co...
Thorteck Ltd
Mae Thorteck Ltd  yn gweithio i gadw ac adfer adeiladau hŷn; rydym yn defnyddio dulliau a deunyddiau tra...
Timber Frame Buildings
Mae Alan Ritchie - Timber Frame Buildings yn arbenigo mewn adeiladau ffrâm dderw draddodiadol ac yn eu h...
Towy Projects Ltd
Mae Towy Projects Ltd wedi ennill gwobrau fel contractwr adeiladu ac fe'i lleolir yn Nyffryn Tywi lle mae'n gw...
Website design by w3designs