Rhestrau

Gill Wickenden-Bell
Mae Gill Wickenden-Bell yn adeiladwr ym maes adnewyddu a chadwraeth ac yn gweithio gyda dulliau a deunyddiau a...
Alun Teagle Building Conservation
Mae Alun Teagle – Building Conservation yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr gan wneud defnydd o ddeunyddia...
Kardos Joinery
Gwaith saer ac asiedydd ym maes adfer pensaernïol, a gwaith coed gan gynnwys adnewyddu ffenestri crog dwb...
CBS - Conservation Building Services Ltd
O ddechrau'r mileniwm, mae CBS wedi cyflawni gwaith o safon ardderchog, sicrhau gwerth am arian a darparu lefe...
Down to Earth Project
Mae Down to Earth yn sefydliad addysg nid-er-elw sy'n arbenigo mewn gwaith adeiladu traddodiadol a chynaliadwy...
Ian Berry Lime Plastering
Mae Ian Berry yn blastrwr calch arbenigol gyda chryn brofiad o weithio ar hen adeiladau, adeiladau rhestredig,...
Trowelworks
Mae Trowelworks wedi bod yn rhan o sawl prosiect yn ymwneud â phlastro calch traddodiadol, yn amrywio o ...
Property Refurb Ltd
Mae Property Refurb Ltd yn gwmni adeiladu traddodiadol sydd ag ymagwedd gystadleuol, fedrus a manwl at eu gwai...
W & T Building Group
Mae W & T Building Group yn gontractwr adeiladu traddodiadol sydd wedi gweithio ar nifer o adeiladau gan g...
Just Lime Ltd Conservation Specialists
Mae Just Lime yn arbenigo mewn defnyddio deunyddiau calch ar gyfer adeiladau treftadaeth a chadwraeth ar hyd a...
McNamara and Co
McNamara and Co. Cwmni sefydledig sy'n atgyweirio hen adeiladau a henebion yng Nghymru a'r Gororau. Rydym yn d...
Welsh Heritage Decor
Mae Welsh Heritage Decor wedi ymrwymo i gwblhau gwaith i'r safon y mae'ch cartref yn ei haeddu; gallwn weithio...
Website design by w3designs