Rhestrau

Welsh Slate Ltd
Mae Welsh Slate Ltd yn arwain y byd o ran cynhyrchu llechi toi o ansawdd uchel. Mae llechi Welsh Slate yn dod ...
Welsh Lime
Mae Welsh Lime yn darparu gwasanaethau plastro a rendro calch arbenigol ar gyfer adeiladau traddodiadol ar hyd...
Welsh Heritage Decor
Mae Welsh Heritage Decor wedi ymrwymo i gwblhau gwaith i'r safon y mae'ch cartref yn ei haeddu; gallwn weithio...
Welsh Heritage Construction Ltd
Mae Welsh Heritage Construction wedi ymgymryd â gwaith ar nifer o brosiectau adeiladu sy'n cynnwys cerfd...
W & T Building Group
Mae W & T Building Group yn gontractwr adeiladu traddodiadol sydd wedi gweithio ar nifer o adeiladau gan g...
Trowelworks
Mae Trowelworks wedi bod yn rhan o sawl prosiect yn ymwneud â phlastro calch traddodiadol, yn amrywio o ...
Tree and Sons Ltd
Mae Tree and Sons Ltd yn fusnes teuluol arobryn sydd wedi bod yn masnachu am 37 o flynyddoedd. Mae gennym ni d...
Towy Projects Ltd
Mae Towy Projects Ltd wedi ennill gwobrau fel contractwr adeiladu ac fe'i lleolir yn Nyffryn Tywi lle mae'n gw...
Timeless Trowel - Traditional Lime Plastering
Mae Timeless Trowel yn arbenigo mewn adfer, adnewyddu a chynnal gwaith cadwraeth ar adeiladau a chartrefi &aci...
Timber Frame Buildings
Mae Alan Ritchie - Timber Frame Buildings yn arbenigo mewn adeiladau ffrâm dderw draddodiadol ac yn eu h...
Thorteck Ltd
Mae Thorteck Ltd  yn gweithio i gadw ac adfer adeiladau hŷn; rydym yn defnyddio dulliau a deunyddiau tra...
The Traditional Building Skills Company
Rydym yn darparu rhaglenni arbenigol ar gyfer uwchsgilio a phrentisiaethau mewn swyddi gwaith maen a gwaith co...
Website design by w3designs