Rhestrau

Welsh Slate Ltd
Mae Welsh Slate Ltd yn arwain y byd o ran cynhyrchu llechi toi o ansawdd uchel. Mae llechi Welsh Slate yn dod ...
Welsh Lime
Mae Welsh Lime yn darparu gwasanaethau plastro a rendro calch arbenigol ar gyfer adeiladau traddodiadol ar hyd...
Welsh Heritage Decor
Mae Welsh Heritage Decor wedi ymrwymo i gwblhau gwaith i'r safon y mae'ch cartref yn ei haeddu; gallwn weithio...
Welsh Heritage Construction Ltd
Mae Welsh Heritage Construction wedi ymgymryd â gwaith ar nifer o brosiectau adeiladu sy'n cynnwys cerfd...
W & T Building Group
Mae W & T Building Group yn gontractwr adeiladu traddodiadol sydd wedi gweithio ar nifer o adeiladau gan g...
Trowelworks
Mae Trowelworks wedi bod yn rhan o sawl prosiect yn ymwneud â phlastro calch traddodiadol, yn amrywio o ...
Tree and Sons Ltd
Mae Tree and Sons Ltd yn fusnes teuluol arobryn sydd wedi bod yn masnachu am 37 o flynyddoedd. Mae gennym ni d...
Towy Projects Ltd
Mae Towy Projects Ltd wedi ennill gwobrau fel contractwr adeiladu ac fe'i lleolir yn Nyffryn Tywi lle mae'n gw...
Timber Frame Buildings
Mae Alan Ritchie - Timber Frame Buildings yn arbenigo mewn adeiladau ffrâm dderw draddodiadol ac yn eu h...
Thorteck Ltd
Mae Thorteck Ltd  yn gweithio i gadw ac adfer adeiladau hŷn; rydym yn defnyddio dulliau a deunyddiau tra...
The Traditional Building Skills Company
Rydym yn darparu rhaglenni arbenigol ar gyfer uwchsgilio a phrentisiaethau mewn swyddi gwaith maen a gwaith co...
The Traditional Building Company
Cwmni adeiladu treftadaeth a leolir ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr gyda phrofiad helaeth o weithio ar anheddau...
Website design by w3designs