Rhestrau

pembsthatch@hotmail.com is the ID

Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services

Directions:
Disgrifiad:

Mae Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services yn arbenigwyr ar osod toeau gwellt gan wneud defnydd o ddeunyddiau ac arddulliau gwerinol traddodiadol; ailadeiladu hanesyddol; archeoleg arbrofol; a hefyd, gwaith hyfforddi ac addysgu. Mae Alan Jones hefyd yn saer coed cymwysedig, fodd bynnag, mae'n dueddol o ganolbwyntio'n unig ar waith coed a ffenestr sy'n gysylltiedig â thoeau gwellt.

Categorïau - Gwaith Coed, Gosod to Gwellt

 

 

I sgorio Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services
Website design by w3designs