Rhestrau

info@ttlimeplastering.co.uk is the ID

Timeless Trowel - Traditional Lime Plastering

Directions:
Disgrifiad:

Mae Timeless Trowel yn arbenigo mewn adfer, adnewyddu a chynnal gwaith cadwraeth ar adeiladau a chartrefi â waliau solet. Gyda staff medrus sy'n meddu ar gymwysterau llawn ym maes treftadaeth, mae gan Timeless Trowel y gallu a'r wybodaeth angenrheidiol i weithio ar adeiladau hanesyddol (cyn 1919). Rydym yn ymdrin â phob agwedd ar waith cadwraethol i adeiladau gwerinol megis plastro calch, pwyntio calch, golchiad calch, atgyweiriadau gwaith maen, datrys lleithder, lloriau "calchcrid" a llawer mwy. Ewch i'n gwefan am astudiaethau achos, gwybodaeth am galch, tystlythyrau ac oriel.

Categorïau: Gwaith Brics, Adeiladu Cyffredinol, Paentio/Addurno, Plastro, Gwaith Maen 

 

I sgorio Timeless Trowel - Traditional Lime Plastering cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Timeless Trowel - Traditional Lime Plastering
Website design by w3designs