Rhestrau

at@past-caring.com is the ID

Alun Teagle Building Conservation

Directions:
Disgrifiad:

Mae Alun Teagle – Building Conservation yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr gan wneud defnydd o ddeunyddiau a thechnegau traddodiadol. Rydym yn arbenigo mewn gwaith cadw, atgyweirio ac adfer henebion, adeiladau a gerddi hanesyddol, a manylion pensaernïol. Rydym wedi gweithio ar brosiectau ar hyd a lled Prydain gan gynnwys adeiladau a gerddi rhestredig, bythynnod, cestyll, cadeirlannau ac un o safleoedd treftadaeth y byd.  

Categorïau: Gwaith Brics, Adeiladu Cyffredinol, Paentio/Addurno, Plastro, Gwaith Maen, Cyflenwyr

 

 

I sgorio Alun Teagle Building Conservation cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Alun Teagle Building Conservation
Website design by w3designs