Hyfforddiant

Calendr o ddigwyddiadau

Gyrsiau Achrededig

Mae'r canlynol yn gyrsiau achrededig am gyfnod hirach mewn sgiliau Crefftau Treftadaeth a disgyblaethau perthnasol sy'n cael eu cynnal yng Nghymru.

Lefel 2  

Coleg Sir Gâr 
Dyfarniad ABC mewn Treftadaeth Adeiladu
Dyfarniad a ddarperir gan Goleg Sir Gâr, yn ychwanegol at eu Diplomâu prif sgiliau Lefel 2 mewn Gwaith Coed, Plastro, Paentio ac Addurno a Gwaith Brics

Lefel 3  

The Traditional Building Skills Company
Diploma NVQ Lefel 3 
Rhaglenni Prentis Arbenigol a Rhaglenni Uwchsgilio Arbenigol mewn Galwedigaethau Treftadaeth Goed a Gwaith Saer Maen

Canolfan Tywi – Rhaglen Fwrsariaeth Adeiladu ein Treftadaeth 
Diploma NVQ Lefel 3
Rhaglenni Prentis Arbenigol mewn Galwedigaethau Coed Treftadaeth, Gwaith Saer Maen, Plastro a Gosod Llechi a Theils ar Do

The Natural Building Centre - Rhaglen Fwrsariaeth Adeiladu ein Treftadaeth
Diploma NVQ Lefel 3
Rhaglenni Prentis Arbenigol mewn Galwedigaethau Coed Treftadaeth, Gwaith Saer Maen, Plastro a Gosod Llechi a Theils ar Do
Rhaglen Uwchsgilio Arbenigol mewn Gosod Llechi a Theils ar Do

Lefel 5

Y Drindod Dewi Sant/Coleg Sir Gâr 
Gradd Sylfaen, Adeiladu a Threftadaeth yn yr Amgylchedd Adeiledig

Y Drindod Dewi Sant
HND Cadwraeth Bensaernïol

Lefel 6  

Y Drindod Dewi Sant 
BSc Cadwraeth Bensaernïol

Y Drindod Dewi Sant 
BA Astudiaethau Treftadaeth

Lefel 7  

Ysgol Bensaernïaeth Cymru 
MSc mewn Cadwraeth Adeiladu Cynaliadwy

Darparwyr Hyfforddiant yng Nghymru

I gael gwybodaeth am gyrsiau mewn sgiliau Crefft Treftadaeth sy'n cael eu cynnal trwy'r DU, ewch i wefan NHTG.

Website design by w3designs