The Prospect Tower, Belmont Park, Faversham, Kent

Crëwyd y wefan hon i gynorthwyo unrhyw un sy'n gweithio ar eu hen adeilad, neu sydd am wneud gwaith ar eu hen adeilad.

Yr hyn a wnawn

Mae'r Grŵp hwn yn hyrwyddo datblygiad sgiliau adeiladu traddodiadol a materion cynaliadwyedd sy'n ymwneud â'r holl hen adeiladau ledled Cymru. Darparwn gymorth trwy ddigwyddiadau addysgol, eiriolaeth ar bwyllgorau adeiladu cenedlaethol a rhannu gwybodaeth.

Canolbwyntiwn ar y 500,000 o adeiladau yng Nghymru a adeiladwyd cyn 1919.

Defnyddiwch y wefan hon i gael mynediad i:

  • Y cyfeiriadur sgiliau, a luniwyd i'ch helpu i ganfod adeiladwyr a chrefftwyr yn eich ardal
  • Cyrsiau a chyfleoedd i ddysgu rhagor am sgiliau crefftau adeiladu traddodiadol
  • Gwybodaeth am sut i ofalu am eich hen adeilad
  • Sefydliadau a mentrau actif eraill yng Nghymru sy'n ymwneud â hen adeiladau.

Cefnogwn:

  • Grefftwyr,
  • Sefydliadau addysg,
  • Perchnogion hen adeiladau,
  • Penseiri a syrfewyr – yn wir, pawb a chanddynt ddiddordeb personol yn adeiladau hanesyddol Cymru.

Mae modd i bawb yn y sector ymaelodi â'r grŵp.

Darparwyd y delweddau gan:
The Landmark Trust – adferwyd yr adeiladau a gofelir amdanynt gan The Landmark Trust
Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Coflein
The Lime Company of West Wales (TLC)

Website design by w3designs