Rhestrau

info@bandwbuilders.co.uk is the ID

B & W Builders & Decorators Ltd

Directions:
Disgrifiad:

Mae B&W Builders & Decorator Ltd yn arbenigo mewn sgiliau adeiladu traddodiadol a gwaith treftadaeth. Ein cryfderau yw cynhyrchion asio pwrpasol; eu cyflenwi a'u gosod; pob math o waith carreg a maen; pob math o waith calch sy'n cynnwys gorffeniadau calch mewnol ac allanol, a gwaith addurno calch. Gallwn gyflawni gwaith llechi a gwaith plwm yn fewnol. Mae rhai o'n prosiectau blaenorol yn cynnwys cestyll, eglwysi, plastai ac adeiladau cyhoeddus yng ngofal Cadw.

Categorïau: Gwaith Brics, Gwaith Coed, Adeiladu â Phridd, Adeiladu Cyffredinol, Paentio/Addurno, Plastro, Toi, Gwaith Maen

 

 

I sgorio B & W Builders & Decorators Ltd cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer B & W Builders & Decorators Ltd
Website design by w3designs