Rhestrau

info@cbsconservation.co.uk is the ID

CBS - Conservation Building Services Ltd

Directions:
Disgrifiad:

O ddechrau'r mileniwm, mae CBS wedi cyflawni gwaith o safon ardderchog, sicrhau gwerth am arian a darparu lefel gwasanaeth sydd yn aml yn rhagori ar ddisgwyliadau ein cleientiaid.  Mae CBS wedi gweithio ar brosiectau yn amrywio o Gapel Sant Gofan yn Ne Sir Benfro, i gapeli coleg nodedig, ac o adeiladwaith trwm i waith mewnol cain.  Mae CBS yn fwriadol wedi cadw'i broffil fel cwmni bach ac mae ei gyfarwyddwyr yn mynychu prosiectau'n rheolaidd; felly, caiff eu harbenigedd sylweddol ei ddefnyddio lle mae'r angen mwyaf, sef ar safleoedd.

Categorïau - Gwaith Coed, Adeiladu â Phridd, Plastro, Toi, Gwaith Maen

 

 

I sgorio CBS - Conservation Building Services Ltd cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer CBS - Conservation Building Services Ltd
Website design by w3designs