Rhestrau

davefay@hotmail.co.uk is the ID

David Fay

Directions:
Disgrifiad:

Mae gan David Fay 40 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu ac er deng mlynedd neu fwy, mae wedi arbenigo mewn dulliau atgyweirio traddodiadol yn ogystal â chynnal a chadw hen adeiladau. Mae David Fay yn cyflawni pob agwedd ar waith calch, ffyrnau clai ac atgyweirio adeiladau pridd. At hynny, mae David Fay yn diwtor rhan-amser yn Nhŷ Mawr, Aberhonddu, ac yn diwtor ar gyfer Ysgol Haf Sefydliad y Tywysog, ac mae hefyd wedi cynnal cyrsiau clom yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon. 

Categorïau - Adeiladu â Phridd, Adeiladu Cyffredinol, Plastro, Gwaith Maen, Darparwyr Hyfforddiant

 

 

I sgorio David Fay cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer David Fay
Website design by w3designs