Rhestrau

david.newman1@homecall.co.uk is the ID

David Newman Building

Directions:
Disgrifiad:

Mae David Newman Building wedi'i leoli yng Ngheredigion ac mae'n gwasanaethu rhannau cyfagos o Sir Gâr a Sir Benfro. Rydym yn arbenigo mewn atgyweirio hen adeiladau rhestredig ac anrhestredig.  Rydym yn cwblhau gwaith fel gosod lloriau llechi, cerrig a phren; atgyweirio ac adeiladu waliau clom ac adeiladu a thrwsio toeau traddodiadol. Rydym yn defnyddio morterau calch, rendradau, a phlastrau ar gyfer gwaith  addurno mewnol gan ddefnyddio paentiau sy'n draddodiadol ac yn ecogyfeillgar.

Categorïau - Adeiladu Cyffredinol, Paentio/Addurno, Gwaith Cerrig, Darparwr Hyfforddiant, Adeiladu Pridd a Phlastro

 

I sgorio David Newman Building cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer David Newman Building
Website design by w3designs