Rhestrau

info@downtoearthproject.org.uk is the ID

Down to Earth Project

Directions:
Disgrifiad:

Mae Down to Earth yn sefydliad addysg nid-er-elw sy'n arbenigo mewn gwaith adeiladu traddodiadol a chynaliadwy.  Rydym yn cynnig hyfforddiant ar adeiladu pridd drwy'r broses adeiladu ei hun a thrwy seminarau undydd.  Mae Down to Earth yn defnyddio dulliau traddodiadol wrth godi adeiladau newydd, er enghraifft, waliau pridd a chobiau.

Categorïau - Adeiladu â Phridd,  Darparwyr Hyfforddiant

 

 

I sgorio Down to Earth Project cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Down to Earth Project
Website design by w3designs