Rhestrau

neilplume@yahoo.co.uk is the ID

Grand(ish) Designs

Directions:
Disgrifiad:

Mae Grandish Designs yn brofiadol ymhob agwedd ar blastro, rendro a llorio â chalch. Rydym yn ymgymryd â gwaith inswleiddio allanol a mewnol yn ogystal â gwaith cerrig a phwyntio. Wedi'i leoli yn Sir Gâr, rydym yn gwasanaethu De, Gorllewin a Chanolbarth Cymru, ac yn ymgymryd â phrosiectau diddorol eraill y tu hwnt i'r ardaloedd hynny. Rydym yn ymgymryd â phrosiectau bach unigol yn ogystal ag ailwampio neu adfer ysguboriau ac adeiladau rhestredig gradd II. At hynny, rydym yn ymwneud ag adeiladau eco cyffredinol gan ddefnyddio'r deunyddiau "gwyrdd" diweddaraf ynghyd â rhai traddodiadol a phrofedig.

Categorïau: Adeiladu Cyffredinol, Paentio/Addurno, Plastro, Toi, Gwaith Maen

 

 

I sgorio Grand(ish) Designs cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Grand(ish) Designs
Website design by w3designs