Rhestrau

enquiries@greenoughroofing.co.uk is the ID

Greenough & Sons Roofing Contractors Ltd

Directions:
Disgrifiad:

Mae Greenough and Sons Roofing Contractors Ltd yn arbenigo mewn adfer toeau traddodiadol ac mae gan y cwmni weithlu hynod o fedrus a chymwysedig gyda 14 ohonynt wedi'u cofrestru gyda CSCS fel towyr a/neu weithwyr plwm "treftadaeth".  Er 1971, bu'r cwmni'n gyfrifol am doi neu ail-doi rhai o adeiladau mwyaf eu bri yng Nghymru a thu hwnt, gan gynnwys cestyll, eglwysi a sawl eiddo o bwys hanesyddol.

Categorïau - Toi, Cyflenwyr

 

 

I sgorio Greenough & Sons Roofing Contractors Ltd cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Greenough & Sons Roofing Contractors Ltd
Website design by w3designs