Rhestrau

heritage.2000@live.co.uk is the ID

Heritage 2000

Directions:
Disgrifiad:

Mae Heritage 2000 yn Gwmni Adfer Adeiladau Cerrig a sefydlwyd gan David Somerfield yn 1987. Mae'r cwmni'n anelu at roi gwasanaeth personol, gan weithio gyda didwylledd a sensitifrwydd i deilwra'r gwaith fel ei fod yn cwrdd ag anghenion pob prosiect unigol a chynhyrchu canlyniadau rhagorol. Lle bynnag y bo modd, mae'r cwmni'n defnyddio dulliau a deunyddiau traddodiadol. Mae ein gwaith yn cynnwys amrediad eang o adeiladau - o gestyll i fythynnod.

Categorïau: Gwaith Brics, Gwaith Coed, Plastro, Toi, Gwaith Maen, Cyflenwyr, Gosod to Gwellt, Darparwyr Hyfforddiant

 

 

I sgorio Heritage 2000 cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Heritage 2000
Website design by w3designs