Rhestrau

ieberrylime@gmail.com is the ID

Ian Berry Lime Plastering

Directions:
Disgrifiad:

Mae Ian Berry yn blastrwr calch arbenigol gyda chryn brofiad o weithio ar hen adeiladau, adeiladau rhestredig, a phrosiectau'n ymwneud ag adeiladau ecogyfeillgar newydd. Rwy'n gweithio gyda chalch brwd a chalch hydrolig naturiol lle bo'n briodol, a gallaf droi fy llaw at y rhan fwyaf o'r gwahanol fathau o blastro mewnol ac allanol sydd ar gael. Byddaf yn falch o ddarparu geirdaon yn ôl y galw. 

Categorïau - Plastro

 

 

I sgorio Ian Berry Lime Plastering cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Ian Berry Lime Plastering
Website design by w3designs