Rhestrau

enquiries@property-refurb.com is the ID

Property Refurb Ltd

Directions:
Disgrifiad:

Mae Property Refurb Ltd yn gwmni adeiladu traddodiadol sydd ag ymagwedd gystadleuol, fedrus a manwl at eu gwaith. Mae pob un o'n cleientiaid yn derbyn gwaith sydd wedi'i gwblhau i safon uchel a manwl. Mae ein gweithwyr yn ddibynadwy ac yn meddu ar HND a'r gymeradwyaeth Aur i gontractwyr ym maes treftadaeth. Rydym yn ymdrin â gwaith cerrig, rendro, a phob agwedd ar adnewyddu ac ailwampio adeiladau. Rydym yn cyflawni contractau mawr a bach ar gyfer anheddau preifat, adeiladau masnachol ac adeiladau rhestredig. Archwiliwch ein gwefan am brosiectau amrywiol.

Categorïau: Gwaith Brics, Gwaith Coed,  Adeiladu Cyffredinol, Paentio/Addurno, Plastro, Toi, Gwaith Maen

 

 

I sgorio Property Refurb Ltd cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Property Refurb Ltd
Website design by w3designs