Rhestrau

stevenmedland@googlemail.com is the ID

Steve Medland Builders

Directions:
Disgrifiad:

Mae Steve Medland Builders yn defnyddio dulliau a deunyddiau adeiladu traddodiadol ar gyfer cynnal ac atgyweirio hen adeiladau. Rydym yn fedrus ymhob agwedd ar adeiladu ym maes cadwraeth ac yn arbenigo yn y defnydd o galch wrth rendro, plastro a phwyntio.  Buom yn ymwneud â nifer o brosiectau gan gynnwys addasu ysguboriau, ailadeiladu cyflawn a gwaith atgyweirio.

 

 

I sgorio Steve Medland Builders cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Steve Medland Builders
Website design by w3designs