Rhestrau

office@taliesin-conservation.com is the ID

Taliesin Conservation Ltd

Directions:
Disgrifiad:

Rydym yn gwmni sy'n cyflawni gwaith cadwraeth integredig ar adeiladau yn Ne Cymru ac yn cyflogi crefftwyr a masnachwyr sy'n meddu ar sgiliau arbenigol ac yn gallu ymgymryd ag unrhyw brosiect adeiladu. O fân drwsiadau ymyriadol i gadwraeth integredig lawn, altradau cynlluniedig ac adferiad yn dilyn colled fawr; rydym yn dwyn ynghyd safonau uchaf y grefft o adeiladu'n draddodiadol ac yn cyplu hynny ag ymagwedd ystyriol tuag at reoli prosiect.

Categorïau: Gwaith Brics, Gwaith Coed,  Adeiladu Cyffredinol, Paentio/Addurno, Plastro, Toi, Gwaith Maen, Cyflenwyr, Darparwyr Hyfforddiant

 

 

 

 

I sgorio Taliesin Conservation Ltd cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Taliesin Conservation Ltd
Website design by w3designs