Rhestrau

chris.wright@tlcwestwales.co.uk is the ID

The Lime Company of West Wales Ltd

Directions:
Disgrifiad:

Mae The Lime Company of West Wales Ltd (TLC) wedi arbed dros 100 o adeiladau lleol gan ddefnyddio deunyddiau a dulliau traddodiadol. Mae ein tîm dethol o grefftwyr lleol yn cyfuno profiad ymarferol ym maes cadwraeth yng Nghymru ag addysgu, ymgynghori a phennu deunyddiau traddodiadol.  Mae ein gwasanaethau yn cynnwys: gwaith cadw ac atgyweirio adeiladau traddodiadol; ymgynghoriaeth cadwraeth; cyrsiau addysg a hyfforddiant; rheoli prosiectau; goruchwylio a manylebu ar safleoedd.

Categorïau: Gwaith Brics, Gwaith Coed, Plastro, Toi, Gwaith Maen, Cyflenwyr, Darparwyr Hyfforddiant

 

 

I sgorio The Lime Company of West Wales Ltd cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer The Lime Company of West Wales Ltd
Website design by w3designs