Rhestrau

post@thenaturalbuildingcentre.co.uk is the ID

The Natural Building Centre Ltd

Directions:
Disgrifiad:

Mae Ned Scharer yn brofiadol iawn ym maes cadwraeth ac yn meddu ar gymwysterau uchel. Bu'n gweithio ar brosiectau cadwraeth ac adeiladau rhestredig ar hyd a lled y Deyrnas Unedig er 2000, gan gynnwys prosiect tair blynedd ar y palmant Cosmati yn Abaty San Steffan. Mae'n arbenigo mewn lloriau, murluniau, cerfluniaeth a gwaith cerrig addurniadol, ond ar ben hynny, gall ymgymryd â'r rhan fwyaf o agweddau ar waith cadwraeth.  Mae'n gweithio o Blastirion, Llanrwst, ar y cyd â'r Natural Building Centre, neu allan ar safleoedd yn darparu sgiliau arbenigol na all cwmnïau eraill mo'u darparu.

Categorïau - Gwaith Cerrig, Darparwr Hyfforddiant, Plastro a Chyflenwr

 

I sgorio The Natural Building Centre Ltd cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer The Natural Building Centre Ltd
Website design by w3designs