Rhestrau

info@traditionalbuildingcompany.com is the ID

The Traditional Building Company

Directions:
Disgrifiad:

Cwmni adeiladu treftadaeth a leolir ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr gyda phrofiad helaeth o weithio ar anheddau a godwyd cyn 1919 - o fythynnod di-nod i gestyll ac eglwysi. Mae gennym ni enw da am gyflawni gwaith i'r safon uchaf, ac am feddu ar ddealltwriaeth ddofn o'r ffordd y mae adeiladau hŷn wedi'u cynllunio i weithio. Rydym yn cynnig gwasanaeth adeiladu cyflawn megis atgyweirio bwthyn carreg, creu estyniad sympathetig i eiddo hŷn, addasu ysguboriau neu godi adeilad newydd.

Categorïau: Gwaith Brics, Gwaith Coed, Adeiladu Cyffredinol, Plastro, Toi, Gwaith Maen,

 

 

I sgorio The Traditional Building Company cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer The Traditional Building Company
Website design by w3designs