Rhestrau

info@traditionalbuildingskills.co.uk is the ID

The Traditional Building Skills Company

Directions:
Disgrifiad:

Rydym yn darparu rhaglenni arbenigol ar gyfer uwchsgilio a phrentisiaethau mewn swyddi gwaith maen a gwaith coed ym maes treftadaeth. Gall y rhaglenni hyn ffurfio rhan o lefel tri NVQ mewn sgiliau treftadaeth ac fe'u hanelir at fasnachwyr y mae arnynt angen hyfforddiant ar waith treftadaeth. Mae'r hyfforddiant ymarferol ar y cyrsiau hyn  yn cymryd lle ar safleoedd henebion ac adeiladau a chanddynt radd restredig ac enw da. Rydym yn darparu aseswyr ar gyfer lefel tri'r NVQ yn ogystal â chynnal cyrsiau treftadaeth mewn fframwaith coed, gwaith cerrig, gwaith maen ar fainc, a gwaith saer.

Categorïau: Darparwyr Hyfforddiant

 

 

I sgorio The Traditional Building Skills Company cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer The Traditional Building Skills Company
Website design by w3designs