Rhestrau

steve@thorteck.co.uk is the ID

Thorteck Ltd

Directions:
Disgrifiad:

Mae Thorteck Ltd  yn gweithio i gadw ac adfer adeiladau hŷn; rydym yn defnyddio dulliau a deunyddiau traddodiadol er mwyn cadw'n driw i natur hanesyddol yr adeiladau. Gallwn drwsio neu estyn unrhyw eiddo sy'n perthyn i'r oes o'r blaen. Mae maint ein prosiectau'n amrywio o adfer adeiladau cyflawn i drwsio un elfen yn unig megis simnai, to neu waith plastr. Rydym yn cadw'n haddewidion ac yn cynnig gwasanaeth sy'n bersonol, yn  broffesiynol ac yn gystadleuol o ran cost.

Categorïau: Gwaith Brics, Gwaith Coed, Adeiladu Cyffredinol, Paentio/Addurno, Plastro, Toi, Gwaith Maen

 

 

I sgorio Thorteck Ltd cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Thorteck Ltd
Website design by w3designs