Rhestrau

timberframe@keme.co.uk is the ID

Timber Frame Buildings

Directions:
Disgrifiad:

Mae Alan Ritchie - Timber Frame Buildings yn arbenigo mewn adeiladau ffrâm dderw draddodiadol ac yn eu hatgyweirio. Mae Alan yn grefftwr treftadaeth cymwysedig gyda 30 mlynedd o brofiad mewn gwaith coed strwythurol. Mae Alan Ritchie a'i dîm yn gallu creu adeilad o fframwaith coed sy'n unigryw i chi; maent yn creu pob math o adeiladau - o fframiau tŷ llawn i garejis ac ysguboriau. Mae Alan Ritchie hefyd yn cynnal cyrsiau ar ffermio traddodiadol o'i weithdy coetir Hewnwood.

Categorïau:  Gwaith Coed, Darparwyr Hyfforddiant


 

 

I sgorio Timber Frame Buildings cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer Timber Frame Buildings
Website design by w3designs