Rhestrau

wtbuildinggroup@gmail.com is the ID

W & T Building Group

Directions:
Disgrifiad:

Mae W & T Building Group yn gontractwr adeiladu traddodiadol sydd wedi gweithio ar nifer o adeiladau gan gynnwys rhai mewn ardaloedd cadwraethol ac eraill a restrwyd yn statudol gan Cadw. Mae tanategu, rendro calch traddodiadol ac addurniadau calch yn enghreifftiau o waith yr ydym wedi ei gwblhau ar breswylfa ddomestig. Ymhlith y prosiectau blaenorol yr ydym wedi eu cwblhau mae atgyweiriadau i Gloc Tŵr Castell Caerdydd, yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd a Chloc Ysbyty Dewi Sant.

Categorïau - Gwaith Brics, Gwaith Coed, Adeiladu Cyffredinol, Paentio/Addurno, Plastro, Toi, Gwaith Maen

 

 

I sgorio W & T Building Group cwblhewch y ffurflen isod. Ar ôl ei gyflwyno , byddwn yn adolygu'r holl sylwadau a sgoriau.


 

Sgoriau ar gyfer W & T Building Group
Website design by w3designs